Zmienne dla tabliczek rysunkowych

Zmienne służą do wyświetlania informacji zmiennych w tabliczce rysunkowej. Zapisuj zmienne w postaci {nazwa-zmienne}. Program zastępuje nazwę zmiennej jej wartością.

Niektóre zmienne są poprawnie wyświetlane tylko w podglądzie wydruku i na wydruku.

Zmienne użytkownika

Można zdefiniować wartości zmiennych:

a) dla całego projektu (F12 - Projekt - Zmienne)

b) dla pojedynczej strony (w oknie dialogowym Ustawienia strony Zakładka Zmienne).

Jeśli wartość zmiennej jest określona w obu przypadkach (dla całego dokumentu i dla strony), pierwszeństwo ma wartość dla strony.

Zmienne systemowe

Zmienne systemowe dla całego projektu:

nazwa znaczenie
ścieżka ścieżka do rysunku
plik nazwa pliku rysunku

Strona zawiera określone zmienne systemowe:

nazwa znaczenie
_po numer kolejny strony
_pc całkowita liczba stron
_pcs numer kolejny strony (raporty wielostronicowe: jedna kartka papieru = jedna strona)
_pcsc całkowita liczba stron (raporty wielostronicowe: jedna kartka papieru = jedna strona)
_pa krótka nazwa strony
_potb numer kolejny strony z tabliczką rysunkową
_sc skala strony
_du jednostka wymiarowania

Różnica między zmiennymi _po i _pcs

Przykładem może być rysunek składający się z 3 stron.

Pierwsza strona zawiera schemat (1 arkusz papieru).
Druga strona zawiera listę części (5 arkuszy papieru).
Trzecia strona zawiera schemat (1 arkusz papieru).

Następnie poszczególne arkusze papieru będą miały następujące wartości zmiennych:

arkusz_po_pcs
111
222
323
424
525
626
737
chat support