Symbole i ulubione

panel: symbole tekstowe

Symbole tekstowo

Panel symbole służy do wstawiania symboli do schematu. Składa się z dwóch części: górna część pokazuje grupy symboli, a dolna część pokazuje symbole z wybranej grupy.

Aby wstawić symbol

  • wybierz symbol w dolnej części panelu (kliknij go myszą)
  • przesuń kursor myszy nad obszar roboczy dokument
  • symbol zostanie wstawione w miejscu kliknięcia
  • w ten sposób można wstawić kilka symboli
  • kliknięcie prawym przyciskiem myszy spowoduje obrócenie symbole o 90° przed wstawieniem
  • zakończ wstawianie klawiszem Esc

Ulubione

Panel ulubione wyświetla symbole w postaci graficznej i znajduje się na rysunkiem, aby był łatwo dostępny.

Panel Ulubione

Jak dodać symbol do panelu Ulubione:

na palecie symboli lub w panelu Wyszukiwanie symboli kliknij prawym przyciskiem na symbol i wybierz z menu poleceni dodaj do ulubionych.

Jak usunąć symbol z panelu Ulubione:

Kliknij na symbol i naciśnij klawisz delete na klawiaturze komputera.

chat support