Zbiorcze drukowanie symboli

Drukowanie symboli jest uruchamiane poleceniem menu Wyjścia - Zbiorcze drukowanie symboli. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wybrać symbol do druku, zaznaczając opcję obok nazwy grupy symboli.

Zbiorcze drukowanie symboli

Możliwe jest określenie, ile symboli będzie znajdować się obok siebie. Program wyświetli liczbę symboli wybranych do drukowania i ilość potrzebnego papieru. Drukowanie (lub podgląd przed drukowaniem) można uruchomić za pomocą ikon na pasku narzędzi lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl + P.

Zbiorcze drukowanie symboli - podgląd wydruku
chat support