Rysowanie kabli

Program umożliwia rysowanie symboli kabli i generowanie listy kabli.

Wybierz polecenie menu Wstaw - Kabel i przekreśl połączenia tworzące kabel za pomocą myszy.

Rysowanie kabli - krok 1
krok 1
Rysowanie kabli - krok 1
krok 2

Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wprowadzić nazwę, typ i szacowaną długość kabla. W dolnej części okna dialogowego znajduje się obszar Symbole żył. Dla każdej żyły kabla można określić jej symbol i określić, czy symbol ma być widoczny. Symbole żył są wyświetlane na rysunku i w zestawieniu wydruku Lista kabli. .

Aby zatrzymać rysowanie kabli, naciśnij klawisz Esc.

ustawienia kabla

Lista kabli (menu Wyjścia - Lista kabli) umożliwia wydrukowanie listy kabli. Zaznaczając opcję grupuj , wyświetli się suma długości kabli według typów kabli.

Jak zmienić nazwę, typ lub długość kabla:

  • kliknij prawym przyciskiem myszy symbol kabla i wybierz Właściwości. Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające zmianę danych kabla
  • zmień wartości w tabeli w Menedżerze kabli

Kable z kilkoma symbolami

Kabel 5-żyłowy
Kabel 5-żyłowy

Pojedynczy kabel może mieć wiele symboli o tej samej nazwie, na przykład gdy kabel jest kontynuowany na innej stronie lub gdy każdy symbol dotyczy tylko niektórych żył kabla..

Jak zmienić nazwę kabla

a) w panelu Właściwości - zmień nazwę wszystkich symboli kabla.

a) kliknij prawym przyciskiem myszy symbol kabla i wybierz Właściwości - zostanie zmieniony tylko ten symbol.

chat support