Lista części i ilości sztuk

Lista symboli jest uruchamiana poleceniem Wyjścia - Lista części.

Lista części

Zaznacz opcję grupuj żeby wyświetlić ilość sztuk.

ilośc sztuk

Filtr listy części

Filtr pozwala określić, które symbole będą wyświetlane na liście części.

W oknie listy części naciśnij przycisk Filtr. Pojawi się okno dialogowe z zakładkami Filtr symboli i Filtr warstw.

filtr listy części

Filtr symboli zawiera dwa pola tekstowe. W polu Ujmij wprowadź nazwy symboli, które mają zostać uwzględnione w liście. Jeśli to pole jest puste, uwzględniane są wszystkie symbole. W polu Wyklucz wprowadź nazwy symboli, które mają zostać wykluczone z listy.

Każdą nazwę wpisz w jednym wierszu. Wystarczy podać częściowe nazwy. Nazwa częściowa będzie zawierać wszystkie symbole, które zawierają tę część. Filtr obsługuje dwa znaki specjalne:

^ na początku nazwy. Na przykład ^pas wybierze wszystkie symbole zaczynające się od "pas".

$ na końcu nazwy. Na przykład, nac$ wybiera wszystkie symbole, które kończą się na "nac".

Obszar testowy

Po prawej stronie okna znajduje się lista symboli, które są używane do testowania filtra. Lista zawiera tylko symbole z aktywnego dokumentu lub z całej biblioteki.

Symbole z aktywnego dokumentu są wyświetlane w kolorze zielonym lub czerwonym, w zależności od tego, czy przeszły przez filtr.

Symbole z całej biblioteki pozwalają przetestować, czy filtr będzie miał zastosowanie do symboli, które nie znajdują się w aktywnym dokumencie. Lista symboli z całej biblioteki nie jest kolorowa i wyświetlane są tylko symbole, które przeszły filtr.

chat support