symbol with outlet numbers

Numeracja wyjść symbolu

Program umożliwia przypisanie numerów do wyjść symboli. Numery są wyświetlane na rysunku i używane w lista połączeń.


Kliknięcie prawym przyciskiem myszy symbolu na rysunku powoduje wyświetlenie menu kontekstowego. Wybierz pozycję Skonfiguruj punkty połączenia. Wprowadź numery wyjść w oknie dialogowym.

ustawienie wyjsc

Po zatwierdzeniu okna dialogowego (przyciskiem OK) można dostosować pozycje wyjść za pomocą myszy.

Użyj pozycji menu kontekstowego Zapisz wyjścia i atrybuty, aby zapisać pozycję numerów wyjść i atrybutów. Nowo wstawiony symbol będzie miał taką samą pozycję numerów wyjść i atrybutów.

Kolor numerów wyjść można ustawić w F12 - Dokument - Czcionki.

chat support