Biblioteka symboli

Biblioteka symboli jest zainstalowana w katalogu "C:\Users\Public\Documents\ProfiCAD Library". Zalecamy przeniesienie biblioteki do dowolnego katalogu, w którym regularnie tworzona jest kopia zapasowa lub ustawienie kopii zapasowej w tym katalogu.

Biblioteka powinna zawierać kilka katalogów, które pojawią się na liście (1). Po wybraniu pozycji z listy (1) wyświetlone zostaną jej podkatalogi w obszarze (2). Po wybraniu elementu z obszaru (2) wyświetlone zostaną katalogi i symbole w obszarze (3).

Symbole (pliki .ppd i .picd) nie powinny znajdować się bezpośrednio na poziomach (1) i (2), ponieważ wtedy nie miałyby gdzie być wyświetlane.

Biblioteka symboli

Program ProfiCAD - rysowanie schematów elektrycznych działa z trzema rodzajami symboli:

  1. symbole z bibliotek - są wczytywane z plików PPD. Symbole te można edytować za pomocą edytora symboli.
  2. układy scalone - wczytywane są z plików PICD. Symbole te można edytować za pomocą edytora symboli.
  3. wbudowane symbole - bramki i transformatory. Niektóre parametry (liczba wyjść, uzwojenia itp.) można zmienić dla tych symboli

Biblioteka składa się z plików "PPD" dla symboli i plików "PICD" dla układów scalonych. Każdy plik odpowiada jednemu symbolowi.

Tworzenie grupy

Odbywa się to poprzez utworzenie katalogu w bibliotece symboli.

Zmiana nazwy grupy

W tym celu należy zmienić nazwę katalogu w bibliotece symboli.

Jak usunąć symbol lub grupę symboli

W ustawieniach programu (F12), zakładka Ścieżki kliknij przycisk Otwórz w eksploratorze pod tekstem Biblioteka symboli. Usuń pliki i katalogi, których nie potrzebujesz.

Biblioteka zawiera katalogi zaczynające się od znaku "_", które mają specjalne przeznaczenie:

  • _TB: używane do przechowywania pól opisów (pliki z rozszerzeniem ptb)
  • _LIN: używane do zapisu definicji linii (pliki z rozszerzeniem lin)
  • _conf: dodatkowe informacje, na przykład domyślne atrybuty symboli

Symbole zostały stworzone przy użyciu następujących norm:

  • Większość symboli jest zgodna z normą EN 60617.
  • Niektóre symbole (stosowane w USA) są zgodne z normami IEEE Std 315-1975 i ANSI Y32.2-1975.
  • Symbole dla procesów przemysłowych są zgodne z normą EN ISO 10628.
  • Symbole dla procesów przemysłowych są zgodne z normą EN ISO 10628.
chat support