Odnośniki krzyżowe

przewodniki

Jeśli dwa przewodniki mają tę samą nazwę, są one uważane za połączone przewodząco. Nazwa jest wprowadzana w panelu Właściwości.

Cross-references between connections

Jeśli przewodnik kończy się w powietrzu, a na innej stronie znajduje się inny przewodnik o tej samej nazwie, automatycznie wyświetlany jest donośnik do drugiego przewodnika.

Koniec przewodnika, który wskazuje w lewo lub w górę, odsyła do poprzednich stron projektu.

Koniec przewodnika, który wskazuje w prawo lub w dół, odsyła do następnych stron projektu.

symbole

Komponent to urządzenie elektryczne zawierające kilka symboli.

Na przykład cewka przekaźnika i styki. Główny symbol to cewka przekaźnika, a symbole drugorzędne to poszczególne styki.

main and subordinate symbols

Główny symbol komponentu powinien mieć oznaczenie (w panelu Właściwości wprowadź odniesienie), na przykład K5. Symbole drugorzędne będą miały takie sam symbol + kropka + numer, na przykład K5.1, K5.2.

Symbole drugorzędne nie są zwykle wyświetlane w rozpisce. Jeśli chcesz, żeby były one wyświetlane, zaznacz opcję wyświetl symbole drugorzędne.

Jeśli stosowana będzie ta metoda oznaczania, przy każdym symbolu, który jest częścią komponentu wyświetli się odnośnik do pozostałych symboli.

Zdjęcie przedstawia przekaźnik na stronie 1

relais with cross references

i jego styki na stronie 2

contacts with cross references

Křížové odkazy se zobrazují ve formátu odkaz/strana.zóna v souladu s normou EN 61082-1, článek 5.8.

Odnośniki są wyświetlane w formacie odniesienie/strona.strefa, zgodnie z artykułem 5.8 normy EN 61082-1.

Generowanie odnośników musi być włączone w F12 - SystemSymbole - Utwórz odnośniki krzyżowe symboli i Utwórz odnośniki krzyżowe połączeń.

chat support