Jak zmienić rozmiar symbolu

na rysunku

Rozmiar symbolu można zmienić przeciągając uchwyty myszy. Uchwyty w rogach zmieniają rozmiar symbolu, zachowując stosunek szerokość/wysokość. Pozostałe uchwyty zmieniają rozmiar tylko w odpowiednim kierunku. Jeśli naciśnięty jest klawisz Alt, rozmiar symbolu zmienia się tylko w jednym kierunku, w przeciwnym razie zmienia się symetrycznie zgodnie ze środkiem symbolu.

Rozmiar symbolu można także zmienić w panelu Właściwości, wprowadzając wartości dla osi X i Y.

Możliwe jest ustawienie domyślnego stosunku rozmiaru nowo wstawionych symboli na rysunku. Tego wyboru dokonuje się w ustawieniach programu (F12) - Symbole - początkowa skala symboli.

zmiana rozmiaru symbolu na rysunku

W przypadku powiększenia symboli i stwierdzenia, że ich linie są zbyt cienkie, można ustawić współczynnik mnożący grubość linii i połączeń.

Na przykład, jeśli wprowadzisz współczynnik 1,5, grubość linii zmieni się z 0,2 mm na 0,3 mm (1,5 x 0,2 = 0,3). Ten wybór jest dokonywany w ustawieniach programu (F12) – Symbole - Współczynnik grubości symboli i połączeń.

Współczynnik grubości symboli i połączeń
chat support