Lista zacisków

Lista zacisków (menu Wyjścia - Lista zacisków) zawiera listę zacisków na rysunku. Dla każdego zacisku podano:

 • nazwę połączenia
 • nazwę kabla
 • podłączony symbol i nazwę wyjścia
 • strefa siatki współrzędnych symbolu

Przykład

Dla tego podłączenia:

diagram: list of terminals

Program generuje taką listę zacisków:

Lista zacisków

Wejście zacisku znajduje się po lewej stronie, a wyjście po prawej stronie zacisku.

Ustawianie symboli w bibliotece

Symbole zacisków muszą być ustawione prawidłowo.

Ustawienie funkcji zacisk w bibliotece symboli:
 1. Otwórz symbol w bibliotece
 2. Wywołaj polecenie menu Plik - Ustawienia (lub naciśnij klawisz F12)
 3. Wybierz Symbol
 4. Dla pola Funkcja wybierz wartość Zacisk

Ustawianie symboli na rysunku

1) Ustawianie wyjść zacisków:
 • Na rysunku kliknij prawym przyciskiem myszy zacisk i wybierz polecenie Wyjścia
 • Dla każdego wyjścia wprowadź nazwę i kierunek (czy jest to wejście (IN) czy wyjście (OUT)). Kierunek zmienia się poprzez dwukrotne kliknięcie pola. Nazwy zacisków powinny zawsze występować w parach (jedno wejście i jedno wyjście), jak na rysunku: img/ustawienie wyjsc
 • Potwierdź przyciskiem OK. Kliknij zacisk prawym przyciskiem myszy i wybierz, aby zapisać opisy i numery wyjść. Spowoduje to zapisanie zmian w bibliotece
2) Ustawianie funkcji zacisk:
 • Wybierz zacisk na rysunku
 • W panelu Właściwości wybierz Funkcje: Zacisk

Ustawienie zostanie odzwierciedlone dla wszystkich zacisków tego samego typu na rysunku.

chat support