Parametry symboli

Wyjaśnimy parametry symboli, ilustrując je przykładem.

Ten symbol (impulsowa modulacja kodu) może być używane tylko dla wartości 3 i 7. Problem można rozwiązać w sposób następujący:

symbol without parameters

Otwórz symbol w edytorze symboli. Zastąp wartości 3 i 7 parametrami - na przykład x i y i wprowadź je w nawiasach { }. Otrzymujesz sparametryzowany symbol

symbol with parameters

Na rysunku wprowadź wartości x i y, wybierając symbol, klikając łącze "parametry" w panelu "właściwości" i wprowadzając wartości do wyświetlonej tabeli.

sparametryzowany symbol w rysunku CAD
chat support