Import z formatów DWG i DXF

Jakość importowanego rysunku zależy od wielu czynników, w szczególności od złożoności rysunku i oprogramowania, w którym został utworzony. Zalecamy dokładne przetestowanie tej funkcji przed zakupem programu.

Program obsługuje dwa sposoby importowania z programu AutoCAD:

a) import jako grafiki rastrowej

Ta opcja jest odpowiednia dla złożonych rysunków. Plik zostanie przekonwertowany na mapę bitową. Nie będzie można edytować zaimportowanego rysunku.

Postępowanie:

  1. Wywołaj polecenie Wstaw - AutoCAD. Wybierz opcję Grafika rastrowa. Pojawi się okno dialogowe. Użyj przycisku otwórz żeby otworzyć dokument DXF lub DWG. Konwersja dokumentu trwa kilka sekund i wyświetlany jest jego podgląd.
  2. Wstaw dokument do rysunku za pomocą przycisku wstaw. .

    Za pomocą przycisku zapisz można zapisać dokument w formacie PNG, dokonać modyfikacji w dowolnym programie graficznym, a następnie wstawić go do rysunku za pomocą polecenia Wstaw - Obraz.

  3. Użyj myszy, żeby rozwinąć zaimportowany rysunek do żądanego rozmiaru.

b) import jako grafika wektorowa

Ta opcja jest odpowiednia dla symboli schematycznych lub prostych rysunków. Plik zostanie przekonwertowany na obiekty graficzne (linie, krzywe, koła itp.).

Postępowanie:

  1. Wywołaj polecenie Wstaw - AutoCAD. Wybierz opcję lub Grafika wektorowa. Pojawi się okno dialogowe. Użyj przycisku otwórz żeby otworzyć dokument DXF lub DWG. Konwersja dokumentu trwa kilka sekund i wyświetlany jest jego podgląd.
  2. Wstaw dokument do rysunku za pomocą przycisku wstaw. Możesz użyć przycisku zapisz aby zapisać symbol w bibliotece.
  3. Użyj myszy, żeby rozwinąć zaimportowany rysunek do żądanego rozmiaru.
  4. Zaimportowany rysunek można zdekomponować na poszczególne elementy graficzne, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie menu Dekomponuj
chat support