Eksport do formatów graficznych

Wybierz polecenie Wyjścia - Eksportuj jako obraz lub naciśnij tę ikonę: icon: export as image.

Pojawi się okno, w którym można wybrać jedną z następujących opcji:

  1. Cały dokument wraz z tabliczką rysunkową.
  2. Cały dokument (bez tabliczki rysunkowej).
  3. Użytą część dokumentu (program automatycznie określa najmniejszy obszar zawierający wszystkie symbole i obiekty graficzne).

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK pojawi się kolejne okno, w którym można wybrać katalog docelowy i format obrazu.

Obsługiwane formaty

  1. Bitmapa Format rastrowy, który zajmuje dużo miejsca na dysku
  2. PNG - Format rastrowy skompresowany, żeby zajmował mniej miejsca na dysku.
  3. EMF - Format wektorowy, który zajmuje najmniej miejsca. Doskonały wybór zwłaszcza w przypadku dużych rysunków

Wstawianie rysunku do MS Office

W ProfiCAD wybierz polecenie Edycja - Kopiuj do schowka jako obraz lub skrót Ctrl B. Teraz przełącz się na np. MS Word i naciśnij Ctrl + V. Obraz zostanie wstawiony. Można zmienić jego rozmiar, położenie, kolor tła, obramowanie itp.

Uwaga:

W przypadku eksportu w formacie EMF używana część dokumentu jest zawsze eksportowana, niezależnie od tego, co zostanie określone w oknie dialogowym.

chat support