Netlista

Netlista jest generowana przez polecenie Wyjścia - Netlista.

Każdy wiersza netlisty sieci wskazuje jeden węzeł. Każdy węzeł składa się z listy symboli i ich wyjść oddzielonych spacją. Na przykład węzeł R1 1 T3 2 oznacza połączenie pierwszego wyjścia opornika R1 z drugim wyjściem tranzystora T3.

Wyjścia symboli są numerowane automatycznie zgodnie z kolejnością, w jakiej zostały wprowadzone do biblioteki symboli za pomocą edytora symboli. Aby sprawdzić numery wyjść, włącz (na krótko) wyświetlanie numerów wyjść - menu Widok - Numery wyjść.

Przykład netlisty

Dla tego schematu

flip-flop circuit

program utworzył tę netlistę:

flip-flop circuit netlist

chat support