Ustawienia środowiska roboczego

Z menu Widok uruchamiane są polecenia:

Kolor tła

Ustawia kolor tła obszaru roboczego.

Linie pomocnicze

Linie pomocnicze między symbolem a jego opisami ułatwiają orientację na bardziej złożonych rysunkach. Dzięki liniom pomocniczym nie ma wątpliwości, który symbol należy do którego opisu.

Linie pomocnicze

Linie pomocnicze można włączyć poleceniem Widok - Linie pomocnicze.

Można włączyć drukowanie i eksport linii pomocniczych za pomocą polecenia Widok - Drukuj i eksportuj linie pomocnicze.

Numery wyjść

Umożliwia wyłączanie i włączanie wyświetlania numerów wyjść.


Zoom

Na głównym pasku narzędzi znajduje się lista wartości służących do ustawiania powiększenia obszaru roboczego.

Obszar panelu narzędzi

Poszczególne panele narzędzi można włączać i wyłączać, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze panelu narzędzi.

toolbars

Panele narzędzi można przeciągać myszą do lewej, prawej lub dolnej krawędzi okna głównego.

Pasek stanu

Pasek stanu znajduje się w dolnej części głównego okna programu.

toolbar area

Podczas przesuwania obiektu za pomocą myszy w lewej części paska stanu wyświetla się:

status bar - coordinates, scale
  1. Współrzędne przesuwanego obiektu (lewa, górna, prawa i dolna krawędź)
  2. Skala symbolu
  3. Zmiana pozycji obiektu jest pokazana w nawiasach klamrowych

Podczas przesuwania myszy nad obszarem rysunku w prawej części paska stanu wyświetla się:

status bar - page name, page area
  1. tytuł strony i obszar strony w formacie "/nazwa strony.obszar"
  2. współrzędne pozycji myszy
  3. Nazwa aktywnej warstwy jest podana w nawiasach
chat support