Wyszukiwanie symboli

Po naciśnięciu klawisza spacji pojawi się okno dialogowe umożliwiające wyszukiwanie symboli i wklejanie ich do rysunku.

Wpisz wyszukiwane hasło w polu (1). symbole i katalogi zawierające określone wyrażenie są natychmiast wyświetlane na liście (2). Dwukrotne kliknięcie symbole powoduje wstawienie go do rysunku. Kliknij dwukrotnie katalog (żółty prostokąt), aby wyświetlić jego zawartość. Nazwa katalogu jest wyświetlana w górnej części okna (3). Przycisk (4) umożliwia przejście do katalogu nadrzędnego.

Wyszukiwanie symboli

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie menu umożliwiającego wykonanie 2 czynności:

  • wyświetlenie katalogu, w którym znajduje się symbol
  • dodanie symbole do panelu Ulubione.
chat support