Snap i siatka

Snap

Snap powoduje, że obiekty mogą być przesuwane tylko o określone wartości. Ułatwia to umieszczanie obiektów wyrównanych poziomo lub pionowo. Domyślna (zalecana) wartość snap wynosi 2 mm, ponieważ punkty połączeń większości symboli zostały narysowane z odstępem 2 lub 4 mm.

setting snap on the toolbar

Snap bieżącego dokumentu można ustawić na głównym pasku narzędzi (2).

Właściwość programu o nazwie "automatyczny snap" jest aktywowana przyciskiem (1). W tym trybie automatycznie ustawiany jest snap dla bieżącego przybliżenia.

Jak wyłączyć snap

Przy wciśniętym klawiszu Shift efekt snapu zostaje tymczasowo anulowany. Aby ponownie przenieść obiekt na snap, kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przypnij do siatki.

Siatka

Główną siatkę z odstępem 1 cm można włączyć lub wyłączyć poleceniem Widok - Siatka lub skrótem klawiaturowym m.

Możliwe jest również włączenie dodatkowej siatki, która odpowiada bieżącemu snapowi za pomocą polecenia Widok - Snap.

chat support