Rysunek według skali

Rysowanie według skali umożliwia:

  1. Wprowadź rzeczywiste jednostki w panelu Właściwości
  2. Skala jest wyświetlana w polu opisu
  3. Linijka wyświetla rzeczywiste jednostki

Kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku, wybierz pozycję menu Ustawienia strony i wybierz pozycję Skala strony. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wybrać jedną z predefiniowanych wartości. Dla każdej wartości program wyświetli rozmiar papieru w jednostkach rzeczywistych.

skala strony

Wprowadzanie rzeczywistych wymiarów w panelu Właściwości:

Wprowadź wymiary w formacie ""wartość liczbowa jednostka"". Jednostką jest jedna z następujących wartości: mm cm m km. Na przykład: 6 mm, 12,5 cm, 5,11 m itd.

Skala w tabliczce rysunkowej

Skala w tabliczce rysunkowej

Zmienna {_sc} służy do wyświetlania skali w tabliczce rysunkowej. Nowa tabliczka rysunkowa standard8.ptb zawiera skalę.

Jak obliczana jest skala rysunków?

Skala to stosunek wymiarów na rysunku do wymiarów w rzeczywistości. Na przykład skala 1 : 50 oznacza, że 1 cm na mapie odpowiada 50 cm w rzeczywistości, a 27,7 cm (szerokość papieru A4) odpowiada 13,85 m.

chat support