Warstwy

Panel Warstwy umożliwia tworzenie, zmianę nazwy i usuwanie warstw. Widoczność warstw można włączać i wyłączać. Wybierz aktywną warstwę (tę, na której aktualnie rysujesz) z listy. Przenoszone mogą być tylko obiekty z aktywnej warstwy.

buttons in the layers panel

Warstwy są na rysunku rysowane w tej samej kolejności, w jakiej są wymienione na liście. Tak więc ostatnia warstwa jest całkowicie na wierzchu.

Obwód elektryczny powinien być narysowany w jednej warstwie (nie powinien być podzielony na kilka warstw).

Funkcje przycisków:

layers
  1. przenieś warstwę w górę.
  2. przenieś warstwę w dół.
  3. dodaj warstwę.
  4. zmień nazwę warstwy.
  5. usuń warstwę. Usunąć można tylko puste warstwy
chat support