Hiperłącza

Hiperłącza mogą odnosić się do dowolnej strony lub symbole projektu. Kliknięcie odnośnika spowoduje przejście do strony docelowej lub symbole.

Tworzenie odnośnika:

  1. 1. Wstaw tekst do rysunku i zaznacz go
  2. 2. W panelu Właściwości wprowadź w grupie Pozostałe wartość Odnośnik w formacie:
typ odnośnika formt przykład
do strony /krótka nazwa strony /AUX
do symbolu symbol/krótka nazwa strony W5/AUX
do pliku *) file:/// + ścieżka do pliku file:///D:/umowy/umowa.pdf
do strony internetowej http:// lub https:// + reszta adresu URL https://pl.proficad.eu/

*) Odnośnik do pliku można utworzyć po prostu klikając odnośnik połączyć cel na dole panelu Właściwości

Żeby uniknąć niepożądanego przesuwania przy kliknięciu odnośnika, konieczne jest przytrzymanie klawisza F6 w celu przesunięcia odnośnika.

font underlined with a color

Zaleca się ustawienie wyglądu tekstu tak, żeby było oczywiste, że jest to odnośnik - tj. w kolorze niebieskim i podkreślony..

chat support