Style

Program umożliwia kopiowanie stylu (koloru, typu linii, typu wypełnienia itp.) z jednego obiektu do drugiego.

Kopiowanie stylów

Istnieją dwie opcje kopiowania stylów:

a)

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt źródłowy i wybierz Kopiuj styl.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt docelowy i wybierz Wstaw styl.
 3. Jeśli chcesz skopiować styl do kilku obiektów, wybierz obiekty docelowe i wywołaj polecenie menu Edytuj - Wstaw styl.

b)

 1. Wybierz obiekt źródłowy.
 2. Naciśnij tę ikonę: copy style
 3. Kliknij obiekt docelowy. Jeśli chcesz skopiować styl do kilku obiektów, przytrzymaj klawisz Ctrl.

Biblioteka stylów

Biblioteka stylów (menu Edycja - Biblioteka stylów) umożliwia zapisywanie i ponowne stosowanie często używanych stylów obiektów graficznych (kolor, typ linii, typ wypełnienia itp.).

Wyświetlone zostaną style znajdujące się w bibliotece:

Jako linia: dla linii i połączeń
Jako elipsa: dla obiektów z wypełnieniem (prostokąty, elipsy, wielokąty itp.)

Biblioteka stylów składa się z dwóch części:

Style tymczasowe

Style tymczasowe: tutaj automatycznie zapisywanych jest 20 ostatnio używanych stylów.

Style stałe

Style stałe: to style, które chcesz zachować na stałe.

Jak dodać styl do biblioteki stylów

Kopiując styl spowodujesz automatyczne dodanie stylu do biblioteki. Styl jest dodawany do obszaru style tymczasowe.

Jak dodać styl do stałych stylów

copying a temporary style to the permanent styles

Przeciągnij go za pomocą myszy do zakładki stałe style. Analogicznie można usunąć styl stały, przeciągając go do zakładki style tymczasowe.

Jak używać stylu z biblioteki stylów

 1. 1. Wybierz obiekt docelowy na rysunku
 2. 2. Wywołaj polecenie menu Edytuj - Biblioteka stylów.
 3. 3. Wybierz styl (tymczasowy lub stały)
 4. 4. Naciśnij przycisk Zastosuj do wybranych obiektów.

Automatyczne zastosowanie stylu do połączeń

Program umożliwia automatyczne zastosowanie stylu do połączeń o określonej nazwie. Na przykład styl z etykietą PEN zostanie zastosowany do połączenia o nazwie PEN.

Postępowanie:

 1. W bibliotece stylów, w obszarze stałe style wprowadź nazwę połączenia dla stylu.
 2. Narysuj nowe połączenie i (w panelu Właściwości) wprowadź nazwę połączenia

Program skopiuje dany styl z biblioteki do połączenia.

Gdzie zapisywane są style?

Style są zapisane w bibliotece symboli, w plikach _CONF\styles\temp.xml i _CONF\styles\perm.xml".

chat support