Ustawienia druku

Kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku, wybierz pozycję menu Ustawienia strony i wybierz zakładkę Ustawienia drukowania. Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające:

  • wybór formatu papieru spośród kilku predefiniowanych formatów
  • wybór orientacji papieru (pozioma lub pionowa)
  • jeśli chcesz użyć innego formatu, naciśnij przycisk Ustawienia i wybierz format w oknie dialogowym drukarki
  • ustawienie skali wydruku
  • drukowanie rysunku na określonej liczbie stron na szerokość i wysokość (umożliwia to na przykład wydrukowanie rysunku A3 na papierze A4)
print settings

Kopiowanie ustawień na pozostałe strony

Funkcja ta umożliwia ustawienie formatu dla kilku stron jednocześnie. Przydatne, na przykład, jeśli masz wielostronicowy rysunek i zdecydujesz się zmienić format papieru.

Kilka wskazówek dotyczących drukowania

Jak wydrukować rysunek formatu A3 zmniejszony do jednego arkusza A4?

Rozmiar strony: predefiniowany A3

Ustawienia drukowania: predefiniowane A4

dostosowanie liczby arkuszy 1, 1

Jak wydrukować rysunek A3 na 2 arkusze A4?

Rozmiar strony: predefiniowany A3 poziomo

Ustawienia drukowania: predefiniowane A4 pionowo

dostosowanie liczby arkuszy 2, 1

chat support