Rozmiar strony

Kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku, wybierz pozycję menu Ustawienia strony i wybierz zakładkę Rozmiar strony. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z trzema opcjami rozmiaru strony:

  • a) zgodnie z ustawieniami drukowania
  • b) własny rozmiar w milimetrach
  • c) predefiniowane rozmiary papieru

W przypadku opcji a) i b) można również określić liczbę arkuszy papieru w orientacji poziomej i pionowej.

Rozmiar strony

Istnieje również opcja ustawienia orientacji strony (pionowa lub pozioma).

Kopiowanie ustawień na pozostałe strony

Funkcja ta umożliwia ustawienie formatu dla kilku stron jednocześnie. Przydatne, na przykład, jeśli masz wielostronicowy rysunek i zdecydujesz się zmienić format papieru.

chat support