Numerowanie połączeń

W ustawieniach programu F12 - Numeracja połączeń można ustawić automatyczną numerację połączeń.

Jeśli pole numeracja połączeń jest zaznaczone, każde nowe połączenie jest numerowane. Jeśli pole z przodu uzupełnić zerami jest zaznaczone, liczba jest wypełniana zerami z przodu do liczby cyfr określonej w polu liczba cyfr.

Inną opcją jest wyłączenie automatycznego numerowania i numerowanie połączeń dopiero po zakończeniu rysunku. Do tego celu służy polecenie menu Edytuj - Ponumeruj połączenia.

Wires numbering
chat support