question info

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Jak ustawić orientację strony na pionową lub poziomą?
Patrz ustawienia drukowania i rozmiar strony.
Jak ustawić, żeby określony symbol na rysunku miało automatycznie numerowane odniesienie „RT”, tj. RT1, RT2… itd.
 1. Otwórz symbol (klikając prawym przyciskiem myszy na palecie symboli)
 2. Naciśnij klawisz F12
 3. Wybierz pozycję „Symbol”
 4. Wpisz RT w polu „odniesienie ukryte”.
Obejrzyj też ten film.
Nie można otworzyć rysunku.
 1. Jeśli rysunku nie można otworzyć przez dwukrotne kliknięcie w Eksploratorze Windows, użyj menu Plik - Otwórz.
 2. Być może rysunek powstał w nowszej wersji programu. Możesz to sprawdzić otwierając rysunek w edytorze tekstu (np. Notatniku). Wersja rysunku jest podana w czytelnej formie na początku pliku..
 3. Jeśli rysunek pojawia się jako nieczytelna mieszanina znaków w edytorze tekstu, nie jest to rysunek ProfiCAD. W takim przypadku możliwe jest, że rysunek został uszkodzony przez wirusa.
Na rysunku pojawia się obiekt graficzny, którego nie można usunąć. Pojawia się również na nowej stronie.

Sprawdź, czy obiekt nie jest częścią pola opisu.

Nie mogę otworzyć panelu Właściwości.
Użyj polecenia w menu Widok - Zresetuj pozycje paneli.
Pojawia się komunikat „out of memory”.

Może się tak zdarzyć, jeśli rysunek zawiera bardzo duże obrazy (wiele MB danych).

Usuń obrazy, edytuj je w programie graficznym (żeby je zmniejszyć) i wstaw ponownie.

Typy linii zniknęły — widzę tylko linię ciągłą.

W bibliotece symboli musi znajdować się katalog „_LIN” i w nim plik linie.lin Ścieżkę do biblioteki marki znajdziesz w ustawieniach programu (F12) - Ścieżki.

Nie mogę przesuwać obiektów na rysunku.

Obiekty prawdopodobnie znajdują się na innej warstwie. Przełącz się na odpowiednią warstwę za pomocą panelu Warstwy.

Nie mogę dołączać połączeń do oznaczeń.

Ten problem może wystąpić, jeśli używasz programu antywirusowego McAfee. Rozwiązaniem jest odinstalowanie go.

Jak zaimportować plik PDF?

Program umożliwia wstawienie do rysunku obrazu ze schowka Windows. Jest to najłatwiejszy sposób przeniesienia do rysunku obrazu z innego źródła, takiego jak katalog w formacie PDF.

 1. W dokumencie PDF powiększ oryginał jak najbardziej, żeby obraz nie był zrastrowany. Na przykład poleceniem zoom in lub użyj kółka myszy z wciśniętym klawiszem Ctrl.
 2. Zrób zrzut ekranu. W systemie Windows naciśnij Win+Shift+S. W przypadku starszych systemów naciśnij PrtScn.
 3. Przełącz na ProfiCAD i naciśnij Ctrl + V.
Wokół oznaczenia znajduje się żółta obwódka, która jest znacznie większa niż samo oznaczenie.

Problem może mieć dwie przyczyny:

 1. Podczas tworzenia oznaczenia powstało kilka artefaktów (np. bardzo małe linie, zapomniane wyprowadzenia itp.), które zostały przeoczone. One następnie powodują, że oznaczenie jest większe, ponieważ są zawarte w obszarze ograniczającym oznaczenie. Rozwiązaniem jest usunięcie tych artefaktów, najlepiej za pomocą panelu Eksploratora. Następnie musisz zastąpić oznaczenie na schemacie poprawionym oznaczeniem.
 2. Oznaczenie nie jest tworzone symetrycznie względem osi powierzchni roboczej. Rozwiązaniem jest narysowanie go symetrycznie.
Czy jest wersja na Linuxa?

W systemie Linux ProfiCAD można uruchomić za pomocą Wine.

Czy jest wersja na Maca?

Na komputerach Mac ProfiCAD można uruchomić za pomocą programu Parallels.

Jakie symbole są objęte płatną wersją programu? Czy masz inne symbole z innych branż?

Wersja płatna zawsze zawiera te same symbole, jak wersja domowa. Biblioteka symboli jest stale aktualizowana. Program zawiera edytor symboli, który umożliwia łatwe rysowanie własnych symboli.

Pod adresem gallery.proficad.com znajdziesz inne symbole przesłane przez innych sympatyków programu ProfiCAD. Jeśli stworzyłeś własne symbole, możesz przesłać je do galerii i wzbogacić tę bibliotekę.

Jak zainstalować nową wersję programu?

W przypadku zmiany głównego numeru wersji przed kropką (np. 7.x - 8.0):

 • Wykonaj kopię zapasową wszystkich rysunków i oznaczeń
 • Pobierz nową wersję i zainstaluj
 • Aktualizacja przy zmianie głównego numeru wersji jest płatna

Aktualizacje w ramach wersji głównej (np. 8.1 do 8.2) są bezpłatne i można je wykonać za pomocą menu Pomoc - Aktualizacja.

Czy jeśli poprawię symbol w edytorze symboli, to symbol zmieni się również na schematach, na których już zostało wstawione?

Nie! Nie zmieni się, ponieważ każdy symbol jest przechowywane w schemacie jako kopia.

Powiązania krzyżowe połączeń nie działają.

Upewnij się, że połączenie ma prosty koniec (nie jest zakończone kulką).

wire terminated with a dot
Podczas drukowania na drukarce laserowej 5L niektóre obiekty i linie są drukowane rozmyte i cały schemat nie zostanie wydrukowany.

Pomoże to zmienić rozdzielczość wydruku z 600 DPI na 300 DPI (ustawienia drukowania - we właściwościach drukarki).

Linia przerywana jest drukowana jako ciągła.

Następny krok jest nieco inny dla każdej drukarki.

 • Naciśnij przycisk „Właściwości”.
 • Naciśnij przycisk „Zaawansowane”.
 • Wyszukaj „Jakość druku”
 • Wyszukaj „Rozdzielczość”
 • Znajdź opcje „Wektor” i „Raster”, wybierz „Raster”
Nie można wybrać obiektu - kliknięcie obiektu powoduje wybranie zupełnie innego obiektu, który jest daleko od kursora.

Podczas tworzenia symbolu obiekty graficzne należy rozmieścić tak, żeby symbol był rozłożone symetrycznie wzdłuż osi obszaru roboczego.

center objects
Przy próbie aktualizacji ProfiCAD otrzymuję błędy..

Proszę wyłączyć oprogramowanie antywirusowe.

Jeśli to nie pomoże, proszę pobrać ProfiCAD na dysk flash, rozpakować jego zawartość i skopiować pliki ProfiCAD.exe, common.dll i proficad.chm do folderu, w którym zainstalowany jest ProfiCAD (prawdopodobnie C:\Program Files\ProfiCAD (x86)).

Jak zmienić język programu?

 1. Naciśnij klawisz F12 na klawiaturze.
 2. Wybierz zakładkę Inne.
 3. Z listy rozwijanej Język wybierz swój preferowany język.

Jak zmienić język symboli?

 1. Usuń następujące foldery: "C:\Users\Public\Documents\ProfiCAD Library" i "C:\Users\Public\Documents\ProfiCAD samples".
 2. Odwiedź stronę internetową www.proficad.com.
 3. Przewiń stronę na sam dół.
 4. Wybierz swój pożądany język.
 5. Kliknij link "Pobierz" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować ProfiCAD.

Nie mogę dołączać połączeń do oznaczeń.

Ten problem może wystąpić, jeśli używasz programu antywirusowego McAfee. Rozwiązaniem jest odinstalowanie go.

Jak zmienić kierunek strzałki?

Wybierz strzałkę klikając na nią i w panelu Właściwości kliknij link obróć strzałkę.

Czy można tworzyć dodatkowe oznaczenia bramek? Podczas wstawiania bramki zawsze pojawia się tylko jedno schematyczne oznaczenie i nie odkryłem, jak wstawić inne.

Po wstawieniu bramki naciśnij Escape (kursor zmieni się w strzałkę) i kliknij bramkę prawym przyciskiem myszy. Pojawi się okno dialogowe, w którym można ustawić wiele opcji dotyczących typu bramki, liczby wejść itp.

chat support