Rysowanie połączeń między komponentami (podłączenia połączeń)

Zaleca się rysowanie połączeń między komponentami po umieszczeniu i rozmieszczeniu wszystkich komponentów na schemacie.

Rysowanie połączeń odbywa się według następującej procedury:

Wybierz z menu Wstaw komponent pozycję Połączenie lub wciśnij ten przycisk na pasku narzędzi. Można również użyć klawisza s. icon: connection
Kursor myszy zmieni się na kursor trybu łączenia (lutownica). icon: soldering iron
Przesuń kursor myszy do wyprowadzenia symbolu, od którego powinno zaczynać się połączenie. Kliknij, gdy wyjście zmieni kolor na czerwony. connecting wire
Możesz utworzyć odgałęzienie połączenia klikając i możesz je cofnąć używając klawisza Backspace . wire making diversion
Przesuń kursor myszy do docelowego wyjścia. Kliknij, gdy wyjście zmieni kolor na czerwony. connecting diverted wire
Po zakończeniu połączenia rozpoczyna się rysowanie następnego połączenia. Rysowanie połączeń można przerwać w dowolnym momencie, naciskając klawisz Esc. connection finished

Rysowanie połączeń między komponentem a innym połączeniem

Procedura jest taka sama, jak w przypadku rysowania połączenia między dwoma komponentami, ale zamiast docelowego wyjścia drugiego komponentu należy potwierdzić połączenie w miejscu innego połączenia (gdzie narysowane połączenie ma zostać zakończone). Kropla wskazująca połączenie połączeń zostanie dodana automatycznie. connecting wire between a symbol and another wire
W przypadku krzyżujących się połączeń kropla oznaczająca połączenie połączeń jest rysowana za pomocą polecenia Wstaw - Połączenie. Można użyć ikony Połączenie na pasku narzędzi. crossed wires
crossed wires with a junction

Połączenia ukośne

Połączenie ukośne można narysować za pomocą polecenia Wstaw - Połączenie ukośne.

cursor: orthogonal connection cursor: sloped connection
połączenie prostokątnepołączenie ukośne

Aby uniknąć pomylenia z normalnym (prostokątnym połączeniem), podczas rysowania połączenia wyświetlany jest inny kursor.


sloped connection

Połączenia zakrzywione

Zakrzywione połączenia można rysować za pomocą krzywej Beziera (polecenie Rysuj - Krzywa). Zakrzywione połączenia nie mogą być łączone z innymi połączeniami.

curved connections

Jak wprowadzić numer zakrzywionego połączenia: w panelu Właściwości lub poprzez funkcję Zmień - Zmień numery połączeń.

Jak wyświetlić numer zakrzywionego połączenia na rysunku:Wybierz połączenie i w panelu Właściwości kliknij na link Wstaw numer połączenia. Można również wyświetlić kilka numerów połączeń.

Jak usunąć numer zakrzywionego połączenia z rysunku: Wybierz numer połączenia i naciśnij klawisz Usuń na klawiaturze.

Rysowanie połączeń rozpoczynających się lub kończących "w powietrzu"

Zacznij od naciśnięcia prawego przycisku myszy. Następnie kontynuuj normalnie (lewy przycisk myszy dla ewentualnych odgałęzień w lewo), a jeśli chcesz zakończyć w powietrzu, zakończ połączenie prawym przyciskiem myszy.

wire ending in the air

Połączenia dwukolorowe

striped wires
Postępowanie:
  1. dwukrotne kliknięcie połączenia spowoduje wyświetlenie panelu Właściwości
  2. wybierz typ linii
  3. wybierz 1. kolor
  4. wybierz 2. kolor
  5. włącz 2. kolor
setting up a striped wire

Kształt połączenia

kształt końcówki przewodu

Jeśli połączenie jest połączone z innym połączeniem, program automatycznie tworzy kropkę na końcu lub początku połączenia. Możesz wyłączyć tę kropkę w panelu Właściwości w pozycji Obrys/Kształt

chat support