Tabliczką rysunkową dla rysunków technicznych

Tabliczka rysunkowa to znormalizowany blok tekstu, który pojawia się na wszystkich stronach rysunku technicznego. Zawiera ważne informacje na temat rysunku, takie jak nazwa rysunku, imię i nazwisko osoby lub organizacji, która go stworzyła, datę jego utworzenia i inne ważne informacje. Tabliczka rysunkowa znajduje się w dolnym lub prawym dolnym rogu rysunku.

Możesz użyć tabliczki rysunkowej dostarczonej z ProfiCAD lub utworzyć własną.

Tabliczką rysunkową

Jak dostosować tabliczkę rysunkową do swoich potrzeb

Wybierz polecenie menu Plik - Otwórz tabliczkę rysunkową i wybierz jedną z tabliczek rysunkowych. Usuń logo ProfiCAD i wstaw zamiast niego swoje logo. Dostosuj układ tekstów do swoich potrzeb.

Jak utworzyć nową tabliczkę rysunkową

Tabliczka rysunkowa jest tworzona za pomocą polecenia Plik - Nowa tabliczka rysunkowa. Inną opcją jest otwarcie istniejącej tabliczki rysunkowej, wprowadzenie niezbędnych zmian i zapisanie jej pod inną nazwą.

Tabliczka rysunkowa składa się z obiektów graficznych - linii, prostokątów tekstów itp. Możliwe jest również wstawienie obrazu, np. z logo firmy. Tabliczka rysunkowa powinna być narysowana symetrycznie wzdłuż osi obszaru roboczego, podobnie jak symbole.

center objects

Zmienne w tabliczkach rysunkowych

Teksty mogą zawierać symbol zastępczy, który jest zastępowany zmienną wartością w dokumencie. Część zmienna jest ograniczona znakami { i }.

Na przykład w tekście

Narysował: {autor}

obszar zastępowany zostanie zastąpiony wartością zmiennej "author".

Domyślna tabliczka rysunkowa

Tabliczka rysunkowa jest automatycznie wstawiana do rysunku, jeśli funkcja ta nie jest wyłączona (F12 - Inne dół).

Jak wstawić tabliczkę rysunkową

a) tabliczka rysunkowa dla całego dokumentu

Będzie ona zastosowana na wszystkich stronach, które nie mają ustawionej tabliczki rysunkowej. Jest ona wstawiane za pomocą polecenia Ustawienia programu (F12) - DokumentTabliczka rysunkowa.

b) tabliczka rysunkowa dla jednej konkretnej strony

Kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku, wybierz polecenie Ustawienia strony i wybierz zakładkę tabliczka rysunkowa.

Widok/ukryj tabliczkę rysunkową

Aby wyświetlić tabliczkę rysunkową, konieczne jest zaznaczenie pola wyboru wyświetl tabliczkę rysunkową u góry. Tabliczkę rysunkową można usunąć z dokumentu za pomocą przycisku Usuń.

Po zmianie tabliczki rysunkowej

Jeśli dokonałeś zmian w tabliczce rysunkowej, użyj przycisku załaduj ponownie.

Ustawienie tabliczki rysunkowej

Można nastawić odstęp tabliczki rysunkowej od krawędzi dokumentu, jeżeli jest to wymagane, żeby nie znajdowała się przy samych krawędziach. W poziomym formacie rysunku tabliczkę rysunkową można umieścić na lewej, dolnej lub prawej krawędzi rysunku.

Ustawienie tabliczki rysunkowej

Funkcje przycisków:

Zmień...
umożliwia wybranie innej tabliczki rysunkowej.
Zapisz
jeśli otrzymałeś od kogoś rysunek z interesującą tabliczką rysunkową, możesz ją zapisać i użyć w swoich rysunkach.
Anuluj
jeśli tabliczka rysunkowa nie jest potrzebna, można usunąć ją z rysunku. Rozmiar danych rysunku zostanie zmniejszony.
Wczytaj ponownie
jeśli zmieniono tabliczkę rysunkową, ten przycisk wczyta zmienioną tabliczkę rysunkową do rysunku.
chat support