Lista połączeń

Lista połączeń jest generowana przez polecenie Wyjścia - Lista połączeń. Lista połączeń zawiera listę połączeń w dokumencie. Dla każdego połączenia wskazywane jest miejsce, do którego prowadzi (w formacie znak: numer wyjścia), strefa sieci współrzędnych i nazwa przewodnika.

Lista połączeń

Po naciśnięciu opcji połącz połączenia o tej samej nazwie połączenia o tej samej nazwie zostaną wyświetlone jako jedno połączenie.

połączenia o tej samej nazwie wyświetlane jako jedno połączenie

Atrybuty połączeń

Atrybuty połączeń mogą zawierać dodatkowe informacje o poszczególnych połączeniach, takie jak kolor połączenia.

Atrybuty połączeń
Atrybuty połączeń
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w nagłówek tabeli.
  2. Wybierz Nowa kolumna z wyświetlonego menu.
  3. W następnym oknie dialogowym wybierz opcję "niestandardowy" i wprowadź nazwę zmiennej, np. "kolor".
  4. Zostanie dodana nowa kolumna do listy przewodów, w której można wprowadzić wartości atrybutów (np. konkretny kolor).
chat support