Lista połączeń

Lista połączeń jest generowana przez polecenie Wyjścia - Lista połączeń. Lista połączeń zawiera listę połączeń w dokumencie. Dla każdego połączenia wskazywane jest miejsce, do którego prowadzi (w formacie znak: numer wyjścia), strefa sieci współrzędnych i nazwa przewodnika.

connections with the same name displayed as one connection

Po naciśnięciu opcji połącz połączenia o tej samej nazwie połączenia o tej samej nazwie zostaną wyświetlone jako jedno połączenie.

chat support