Co nowego

 

ProfiCAD 12.4.4

3. 4. 2024

Siatki

Siatki ułatwiają orientację w rysunku i poprawiają dokładność umieszczania elementów graficznych.

nowe siatki

Główna siatka

Główna siatka jest ustawiona na odstępy 1 cm lub 1", w zależności od jednostek wybranych w ustawieniach programu w sekcji "Inne".

Za pomocą polecenia "Widok - Zmień główną siatkę" w menu lub naciskając klawisz "M", można wybrać jeden z trzech typów siatki: z liniami, z krzyżykami, z kropkami, lub całkowicie wyłączyć siatkę.

Siatka przyciągania

Siatka przyciągania, dostępna przez "Widok - Pokaż siatkę przyciągania" w menu, ma odstępy odpowiadające aktualnym ustawieniom trybu przyciągania. Ta funkcja pozwala użytkownikom efektywnie planować rozmieszczenie elementów graficznych i zapobiega przypadkowemu użyciu nieprawidłowych ustawień przyciągania.

Kolory siatek

Podwójne kliknięcie na przestrzeni roboczej rysunku otwiera panel "Właściwości", gdzie można dostosować kolory wszystkich typów siatek. Ta opcja pozwala użytkownikom dostosować wygląd siatek dla lepszej rozróżnialności wizualnej.

ProfiCAD 12.4.2

7. 2. 2024

Archiwizacja

Za każdym razem, gdy zapisujesz rysunek, program zapisuje kolejną kopię rysunku w specjalnym katalogu. Data i godzina zapisu są dodawane do nazwy zapisanej kopii. Pozwala to na powrót do dowolnej wcześniejszej wersji rysunku w późniejszym terminie.

Jak skonfigurować archiwizację

Przejdź do zakładki Kopia zapasowa w ustawieniach programu (menu Plik - Ustawienia... lub klawisz F12):

Użyj pola wyboru Archiwizuj, aby włączyć lub wyłączyć tworzenie kopii zapasowych danych.

Użyj przycisku Zmień pod polem Katalog archiwizacji, aby wybrać katalog, w którym mają być przechowywane kopie archiwalne rysunków.

Kopia zapasowa i archiwizacja

Wybierz katalog udostępniony za pośrednictwem usług online, takich jak Dropbox, OneDrive, Google Drive i inne. Dzięki temu będziesz miał również kopię zapasową swoich danych w przypadku awarii dysku twardego.

Jak przywrócić rysunek z archiwum

Użyj polecenia Plik - Przywróć z archiwum, aby wywołać okno dialogowe z listą zarchiwizowanych wersji. Wybierz wersję, którą chcesz przywrócić, i kliknij przycisk OK.

Jeśli nie została jeszcze utworzona kopia archiwalna rysunku, zostanie wyświetlona wiadomość "Brak dostępnego archiwum dla tego dokumentu".

Jak usunąć niepotrzebne kopie archiwalne

W ustawieniach programu (menu Plik - Ustawienia... lub naciśnij klawisz F12) na zakładce Kopia zapasowa, kliknij przycisk Otwórz w eksploratorze. Wyświetli się Eksplorator Windows. Wybierz kopie zapasowe, których już nie potrzebujesz, i naciśnij klawisz Usuń na klawiaturze.

Dziennikowanie

Program rejestruje i wysyła wiadomości o błędach, które mogą wystąpić podczas korzystania z programu, do deweloperów programu. Zakres przesyłanych informacji jest ograniczony do problemów technicznych w kodzie źródłowym programu i nie obejmuje żadnych danych osobowych ani danych utworzonych przez ciebie.

Możesz wyłączyć tę funkcję w ustawieniach programu (menu Plik - Ustawienia... lub klawisz F12) na zakładce Dziennikowanie.

ProfiCAD 12.3.2

31. 10. 2023

Bloki symboli

blok symboli

Powiązane ze sobą symbole można teraz łączyć w bloki. Bloki symboli są ograniczone prostokątem, który ma własną etykietę (identyfikator).

Identyfikator bloku pojawia się w zestawieniach druku (wykaz symboli, lista połączeń itd.) w formacie identyfikator bloku - identyfikator symbolu. Przykład: symbol K5 w bloku DSA1 wyświetli się jako DSA1-K5.

Procedura tworzenia bloku:

  • Narysuj prostokąt wokół grupy symboli.
  • W panelu Właściwości wprowadź odniesienie bloku.

Aby usunąć blok, usuń prostokąt.

Odniesienia krzyżowe w PDF

Odniesienia krzyżowe w PDF

Podczas eksportu do formatu PDF zachowywane są również odnośniki krzyżowe.

ProfiCAD 12.2.5

25. 7. 2023

Panel Ulubione:

Panel ulubione wyświetla symbole w postaci graficznej i znajduje się na rysunkiem, aby był łatwo dostępny.

Panel Ulubione

Jak dodać symbol do panelu Ulubione:

na palecie symboli lub w panelu Wyszukiwanie symboli kliknij prawym przyciskiem na symbol i wybierz z menu poleceni dodaj do ulubionych.

Jak usunąć symbol z panelu Ulubione:

Kliknij na symbol i naciśnij klawisz delete na klawiaturze komputera.

Rozmiar obramowania rysunku

Margines ramki rysunku

W ustawieniach programu na karcie Sterowanie znajduje się opcja Rozmiar obramowania rysunku, która pozwala określić odległość obramowania rysunku od krawędzi okna.

Kolor symboli kabli

Kolor symboli kabli

W ustawieniach programu na karcie Połączenia znajduje się opcja Kolor symboli kabli.


chat support